Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych
Administratorem danych osobowych jest STRAMA Sport i Turystyka Sp. z o.o. Strama-Chevallier Katarzyna, z siedzibą w Zakopanem ul. Balzera 19A. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres STRAMA Sport i Turystyka Sp. z o.o. ul. Balzera 19A, 34-500 Zakopane

Gromadzone dane osobowe – rejestracja on-line
Przy rejestracji on-line podajesz nam:
• Twoje dane logowania konta, takie jak adres email i hasło.
W celu dokonania rezerwacji podajesz nam:
• Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu i datę urodzenia.
Przy rezerwacji naszych produktów w naszych biurach, telefonicznie lub w Internecie możemy gromadzić następujące informacje:
• Imię i nazwisko
• numer telefonu
• dane ubezpieczeniowe – datę urodzenia
• Informacje dotyczące płatności
W przypadku, gdy bierzesz udział w promocjach, ankietach i kwestionariuszach na temat naszych usług możemy gromadzić:
• Dane osobowe podane do celów kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej
• Twoje opinie i udział w ankietach i kwestionariuszach klientów
Udostępniane dane osobowe innych osób
• Wykorzystujemy dane osobowe innych osób dostarczone nam w ramach rezerwacji
• Udostępniając dane osobowe innych osób, należy mieć pewność, że wyrażają one na to zgodę i jesteś upoważniony/-a do ich udostępnienia. Należy również upewnić się, że w razie potrzeby osoby te mają świadomość sposobu wykorzystywania przez nas ich danych osobowych.

Wykorzystywanie danych osobowych
Danych osobowych używamy na różne sposoby opisane poniżej.
Dostarczenie i realizacja zamówionych produktów i usług
Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania Twoim kontem lub rezerwacjami, zapewnienia dostępu do produktów i usług, które chcesz zakupić, i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich usług i ewentualnego zwrotu kosztów.
Zarządzanie i ulepszanie naszych produktów, usług i codziennej działalności
Dane osobowe możemy wykorzystywać w celu reagowania na i zarządzania interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych.
Obrazy z kamer przemysłowych służą nam w celu zapewnienia bezpieczeństwa każdemu pracownikowi lub klientom naszych agencji, biur i innych budynków, a także zapobiegania, wykrywania i ścigania przestępstw. Możemy również korzystać z tych obrazów w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw.

Nawiązywanie interakcji z klientem
Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania wszelkimi promocjami i konkursami, w których zechcesz uczestniczyć, włączając te organizowane we współpracy z naszymi dostawcami i partnerami handlowymi. Na przykład, jeśli wygrasz nagrodę.
Możemy zaprosić Cię do wzięcia udziału w ankietach.
Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim.

Komunikacja marketingowa
Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci odpowiednie oferty i wiadomości o naszych produktach i usługach na wiele sposobów, w tym pocztą email. Będziemy robić to tylko po wyrażeniu uprzedniej swobodnej zgody na otrzymywanie takich informacji marketingowych.

Przy rezerwacji lub rejestracji zostaniesz zapytany/-a, czy chcesz otrzymywać informacje marketingowe. Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje zdanie kontaktując się z nami na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem ADRES FORMULARZA , pisząc do nas lub korzystając z linku „wypisz się” ujętego w naszych wiadomościach marketingowych. Oczywiście wybór należy do Ciebie, ale jeśli uznasz, że nie chcesz otrzymywać od nas informacji marketingowych, uniemożliwi to otrzymywanie wspaniałych ofert lub promocji, które mogą być dla Ciebie interesujące.

Nadal możesz otrzymywać od nas informacje związane z zakupionymi usługami. Na przykład potwierdzenie dokonywanych rezerwacji i dostarczanie ważnych informacji na temat korzystania z naszych zakupionych produktów lub usług

Udostępnianie danych osobowych dostawcom i partnerom handlowym
W celu dostarczenia pożądanych produktów lub usług możemy udostępniać dane osobowe naszym dostawcom odpowiedzialnym za przygotowania do podróży, włączając hotele i firmy transportowe.

Współpracujemy także ze starannie wybranymi dostawcami, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Są to na przykład firmy, które wspomagają nas w zakresie usług IT, przechowywania i łączenia danych, marketingu, badania rynku, przetwarzania płatności oraz dostarczania produktów i usług.

Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom handlowym świadczenie usług na Twoją i naszą rzecz

Udostępnianie danych organom regulacyjnym
Możemy udostępniać niezbędny minimalny zakres danych osobowych innym organom publicznym, jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa lub jest to prawnie dozwolone.

Udostępnianie danych osobowych
Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez STRAMA Sport i Turystyka Sp. z o.o..

Ochrona danych osobowych
Wiemy, jak ważne jest zapewnienie ochrony i zarządzanie Twoimi danymi osobowymi. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Bezpieczeństwo danych zależy również od Ciebie. Na przykład w przypadku otrzymania od nas lub wybrania hasła dostępu do niektórych usług, jesteś odpowiedzialny/-a za zachowanie tego hasła w tajemnicy.
Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby upewnić się, że dane osobowe są odpowiednio chronione i są traktowany zgodnie z niniejszą Informacją. Zabezpieczenia te obejmują, ale nie ograniczają się do odpowiednich klauzul umownych, takich jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Archiwizacja danych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Twoje dane osobowe. Jeżeli po upływie tego okresu dane będą potrzebne do zgodnych z prawem celów analitycznych, historycznych lub innych celów, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich anonimizacji.

Informacje o plikach cookie i podobnych technologiach
Pliki 'cookie' to małe pliki danych, dzięki którym strony internetowe gromadzą i przechowują szereg danych z komputerów stacjonarnych, laptopów lub urządzeń mobilnych. Pliki 'cookie' pozwalają nam udostępniać ważne cechy i możliwości funkcjonalne na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach mobilnych i są przez nas używane w celu poprawy jakości obsługi klienta.

Linki do innych stron
Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które określiły własne zasady ochrony prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie witryn innych organizacji.

Funkcje mediów społecznościowych
Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+ i Pinterest, które określiły własne zasady ochrony prywatności.
Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te funkcje.

Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych; reklamacje
Masz prawo zażądać kopii swych danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Możesz poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wystąpić z prośbą o utworzenie kopii innych dotyczących Ciebie danych osobowych, którymi dysponujemy.

Należy podać wszelkie informacje, które pozwolą nam zidentyfikować i zlokalizować Twoje dane osobowe.

Chcemy upewnić się, że Twoje dane osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu, są dokładne i aktualne. Jeżeli którekolwiek z posiadanych przez nas informacji są niepoprawne, należy nas o tym powiadomić.

Można również poprosić o skorygowanie lub usunięcie danych osobowych, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji.

Dokonamy aktualizacji lub usunięcia Twoich danych, chyba że mamy obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem.

Należy pamiętać, że przed podjęciem działań w odniesieniu do żądania lub skargi możemy wymagać zweryfikowania Twojej tożsamości. Możemy również wymagać przekazania dalszych informacji, aby upewnić się, że posiadasz odpowiednie upoważnienie do złożenia wniosku lub skargi w imieniu innej osoby.

Zmiany do niniejszej informacji
Niniejsza Informacja zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Możemy w dowolnym momencie zmienić treść niniejszej Informacji, a więc należy sprawdzać ją regularnie na naszej stronie internetowej pod kątem aktualizacji. Jeśli zmiany są znaczące, przedstawimy wyraźne zawiadomienie na naszej stronie internetowej, włączając, jeśli uznamy to za właściwe, elektroniczne powiadamianie o zmianach Informacji o ochronie prywatności.

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2021